sven-eric liedman

Karl Marx på väg tillbaka

Näste store tänkare heter Karl Marx, spår The New Yorker i ett stort specialnummer om framtiden (20 & 27 oktober 1997). Det är en nyhet så sensationell att La Repubblica gör en helsida om den. I Sverige är den åtminstone värd en notis.

Den som utvecklar spådomen heter John Cassidy i en lång artikel betitlad ”The Return of Karl Marx”. Cassidy är ingen gammal radikal från det långt förflutna utan en ganska ung man som läste ekonomi i Oxford på 80-talet, vid en tidpunkt när Marx var djupare föraktad än någonsin bland ekonomer. En av Cassidys vänner från den tiden har gjort karriär på Wall Street. En dag i början av sommaren träffades de både, och kamraten förklarade för den häpne Cassidy att ”ett Nobelpris väntar på den ekonom som återupprättar Marx och sätter samman allt till en koherent modell. Jag är absolut övertygad om att Marx’ sätt att behandla kapitalismen är det bästa.”

Cassidy lät sig motvilligt övertygas och har sedan dess ägnat sig åt att studera Marx. Han konstaterar, helt riktigt, att Marx ägnar ett mycket begränsat intresse åt den kommunistiska framtiden men desto mer åt att analysera kapitalismen. Hans förutsägelser om framtidens socialism må ha gått åt skogen, men hans utredningar om den kapitalistiska utvecklingen besannas inför våra ögon. Företagskoncentrationen går med svindlande fart, väldiga rikedomar flyttas från vanliga människor till ett fåtal rika, ägarna av produktionsmedlen är oändligt mycket mäktigare än fackföreningarna och kan med ett penndrag flytta ett förtag från en kontinent till en annan där arbetskraften är billigare.

Men den verklige Marx öppnade perspektivet för en upplösning av kapitalismen. Den tänkare som Cassidy putsar upp för framtida bruk talar inte om en sådan upplösning. Ekorren fortsätter allt snabbare i sitt hjul. Hur skall den kunna bli klokare?